Vårt mål är att göra jobbet till en bättre plats där människor trivs.

Vi tror att varje verksamhet kan ses som ett ekosystem där en mångfald av erfarenheter, intressen och kompetenser skapar hälsosamma synergier som ger en effektiv organisation, där varje medarbetare får komma till sin rätt. Vi har därför fler verksamhetsgrenar där vi erbjuder tjänster inom: ledning, verksamhetsutveckling, utbildning, kvalitetsarbete, bygg och sälj.

Vi håller oss till principen “people over profit” och jobbar för att skapa social hållbarhet varhelst vi går, vilken verksamhetsgren vi än tillhör (läs vår etiska policy). 

Våra verksamhetsutvecklande tjänster riktar sig till organisationer som jobbar enligt LSS, exempelvis boende-, och skolverksamheter. Vi administrerar även personlig assistans.

För en vardag med varmt hjärta och rak rygg.


Våra verksamhetsgrenar

Verksamhetsutveckling

Inom området verksamhetsutveckling erbjuder vi tjänsterna projekt- och ledningsstöd och chefsvikariat samt internrevision.

Läs mer

Utbildningar inom LSS

Vi erbjuder utbildning av personal för dig som bedriver verksamhet enligt LSS.  Kursernas teman utgår ifrån Socialstyrelsens kompetens­föreskrifter och berör grund­läggande kunskapsområden.

Läs mer

AKK-konsultation

Bemötande, relation och förståelse står alltid i centrum i arbetet med människor. Nyckeln till dessa aspekter är en välfungerande kommunikation. 

Läs mer

Bygg

Vill du ha ett objekt renoverat, fönster eller dörrar bytta eller mindre projekt genomförda?

Läs mer