Verksamhetsutveckling

Inom området verksamhetsutveckling erbjuder vi tjänsterna projekt- och ledningsstöd och chefsvikariat samt internrevision. Dessa tjänster riktar sig till dig som bedriver verksamhet enligt LSS och syftar till att stärka verksamhetens stabilitet i turbulenta tider och styra upp verksamhetens ekonomi eller kvalitetsarbete där det finns behov. Det kan exempelvis vara i samband med en inspektion från IVO, när verksamheten tillfälligt står utan en fast föreståndare eller när det rasar konflikter i medarbetargruppen.

Det handlar helt enkelt om att se till att saker görs rätt och riktigt och att medarbetarna är nöjda och trivs. Vi strävar efter att hitta lösningar som passar just er och er verksamhet. Mer information finns under menyn ”Tjänster” hittar du fler exempel på tänkbara insatser.

Är du ute efter något liknande, eller en skräddarsydd lösning?

Kontakta då peter@friemanns.com så kan vi diskutera.